x
God Jul önskar Lärvux Gävle
Bli medlem! § Våra stadgar

Nyheter

2024-03-18

Inspirationsträffar inom Lärvuxpedagogerna

Vi i styrelsen vill ge oss medlemmar möjlighet att delge varandra tankar och arbetssätt. Vi har tänkt att ett återkommande inslag ska vara att medlemmar presenterar något från sin verksamhet för att väcka tankar och inspirera varandra.

Helen som arbetar på Lärvux i Växjö kommer att hålla i en första inspirationsträff torsdagen den 11april kl 15:30. Då kommer hon att presentera hur man kan organisera undervisning för de med förvärvad hjärnskada. I presentationen kommer information ges kring vad förvärvad hjärnskada är och vilka svårigheter som det brukar medföra. Ni kommer också att få kort information om ett projekt som genomfördes för att öka andelen elever med förvärvad hjärnskada. Därutöver kommer ni få information om ett möjligt kursupplägg. Inbjudan kommer via teams till medlemmar. Själva presentationen tar kanske 15minuter och sedan ges möjlighet att ställa frågor.

Vi hoppas att fler av er är intresserade av att dela med sig av goda exempel. Hör av dig till någon i styrelsen om du har något du vill presentera.

Inga kommentarerKommentera

Namn:   Vad på bilden till vänster är rosa?
bild (Kommentaren kommer inte att publiceras om du inte svarar rätt på frågan)
Mandelkonvalj Design